Endring av bredbånd hos Net2You

Endring av bredbåndsprodukt

Endre produkt

Legg inn detaljer for å endre bredbåndsproduktet ditt hos Net2You

For spørsmål ta kontakt på
tlf. 61 35 87 10

Redusering av hastighet er
ikke mulig i bindingstiden.

Hastighetsøkningen vil
tre i kraft neste virkedag.

Navn: *

Kundenummer: *

Telefon: *

Epost-adresse: *

Meld flytting av bredbånd

Flytte bredbånd

Legg inn detaljer for å melde flytting av bredbåndet ditt hos Net2You

For spørsmål ta kontakt på
tlf. 61 35 87 10

Ved flytting i avtaletid, koster flytting kr 1495,- + kr 10 pr km.
Utenfor avtaletid, kan ny 12 mndr avtaletid inngås.

Navn: *

Kundenummer: *

Telefon: *

Epost-adresse: *

Avtale: *